Kanalizácie a potrubia sú veľmi citlivé na rôzne usadeniny a ak im nevenujete pravidelnú pozornosť dochádza k ich upchatiu, zaneseniu, havárií a veľkým škodám.

Účinný systém prevencie, kvalifikované služby pri riešení havárie, odborný a profesionálny prístup Vám poskytne služba čistenie odpadov, ktorá je cenovo dostupná a určite ju nájdete aj vo Vašom okolí.

construction-2753799_640

Základom je kvalitná technika, pomocou ktorej sa vykoná zásah bezpečne, spoľahlivo, bez zbytočného poškodenia okolitého priestoru, kvalitne a rýchlo. Ponúkaná služba má non stop prevádzku a určite ju oceníte aj v prípade havárie, kedy sú čas a rýchlosť rozhodujúcimi faktormi.

Detailný opis situácie, lokalizácia, presná definícia riešeného problému je základom vstupnej komunikácie na základe ktorej sa vykoná zásah buď elektromechanicky alebo vysokotlakovým princípom.

Obidva zásahy využívajú jednoduché princípy fyziky na rozbitie a odstránenie nečistôt, v prvom prípade sa použije špeciálne elektromechanické zariadenie, ktoré rýchlym rotačným pohybom zlikviduje nečistoty a vytvorí podmienky pre správne fungujúce potrubie. V druhom prípade sa využije princíp silného tlaku vody na likvidáciu kalov a usadenín a takisto sa vytvoria vhodné podmienky pre odtok tekutiny v kanalizácii.

Ponúkaná profesionálna služba pamätá aj na nutnosť vykonania následných inštalatérskych prác, sú súčasťou ponuky a zákazníci to oceňujú. Mať viaceré na seba nadväzujúce služby v 1 ponuke je vždy veľkou výhodou.

Ponuka je zameraná nielen na čistenie potrubia a kanalizácie, tzv. krtkovanie ale aj na prevenciu vo forme TV monitoringu, trasovania a frézovania potrubia – programy, ktoré Vám ukážu aktuálny stav vďaka ktorému viete predvídať mnohé riziká v budúcnosti.

conveyor-5438440_640

Služba kineta je takisto vítanou ponukou, jedná sa o úpravu šachtového betónového dna, ktoré sa časom vymýva a spôsobuje problémy s kanalizáciou.

Nestrácajte zbytočne čas, obráťte sa na odborníkov, poskytnuté rady a odborná pomoc Vám ušetrí námahu, energiu, čas aj peniaze.