Na čo vlastne slúži energetický certifikát domu? Je vôbec potrebný a nevyhnutný? Ak si potrebujete zodpovedať na tieto a ďalšie súvisiace otázky, čítajte ďalej a dozviete sa viac. Energetický certifikát je potrebné vyhotoviť v prípade kolaudácie domu alebo bytu ako aj pri predaji alebo prenájme domu či bytu. Vydáva sa aj pri rekonštrukcii, ktorá sa vzťahuje k významnejšiemu zásahu do obytných priestorov.

Energetický certifikát vám vyhotovíme na základe zaslaných potrebných dokumentov. Celý proces je možné uskutočniť formou online bez potreby obhliadky domu či bytu. Energetický certifikát vypovedá o predpokladaných výdajoch na elektrinu a vodu, čo sa dá určiť na základe výpočtov a projektov vzťahujúcich sa k daným priestorom. Pre jeho vyhotovenie sú potrebné projekty vrátane fotodokumentácie, z ktorých sa dajú vyčísliť konkrétne hodnoty týkajúce sa prevádzky obytného priestoru.

ukážka energetického certifikátu

Tím našich pracovníkov vám vyhotoví energetický certifikát za pomerne krátky čas za primeranú cenu. Platnosť certifikátu sa viaže na určené stanovené obdobie, spravidla je to desať rokov za predpokladu, že v danom období nedôjde k rozsiahlym zmenám v štruktúre domu alebo bytu, kde patrí napríklad izolácia, výmena okien, prestavba jadra a podobne. Energetický certifikát vám pošleme poštou ako aj elektronickou formou na váš mail.

potreba energetického certifikátu pri rekonštrukcii

Ako máte postupovať, aby ste mohli tento dokument obdržať vzhľadom na to, že si to vyžadujú osobitné predpisy a zákon? Jednoducho nás kontaktuje prostredníctvom údajov uvedených na našej stránke a vysvetlíme vám ďalší postup. S nami ho vybavíte bez problémov. Energetický certifikát je nevyhnutné obdržať aj v súvislosti s administratívnymi budovami, školami, nemocnicami, hotelmi, reštauráciami a podobne.

Energetický certifikát posudzuje vykurovanie v obytnej jednotke, vzduchotechniku ako aj prevádzku vody a elektriny a poskytuje návody na úsporu v tomto smere. Určitým spôsobom pomáha dosiahnuť nižšie náklady a zamedzuje plateniu vysokých účtov za spotrebu energie.