Pokiaľ máte v pláne postaviť rodinný dom, či chatku, potrebujete sa obrniť trpezlivosťou, disponovať časom i peniazmi, aby sa „dielo“ podarilo.

Netreba zabúdať na voľnú parcelu, miesto, kde bude Váš dom stáť, návštevu stavebného úradu v príslušnej obci, či meste, kde Vám dajú patričné povolenie k samotnej stavbe.

Je viacero krokov, ktoré musíte splniť, je dobré sa zaujímať ešte na úrade, aké podklady k tomu náležite potrebujete vybaviť.

projektování

Tip domu by mal spĺňať Vaše predstavy, projekt by ste mali konzultovať s odborníkom – projektant – ktorí nakreslí „krivky“ Vášho vysnívaného domčeka, dodá dokumentáciu, 3D návrhy, prípadne celý model, ako realizačný projekt s niekoľkými detailmi. Je dôležité, či stavbu budete realizovať na voľnej, rovnej ploche, či do svahu. Viaceré stavebné spoločnosti sú Vám plne k dispozícii, s kompletnou realizáciou od základov, až po odovzdanie domu na kľúč.

Jednoducho všetky úkony spojené s legislatívou a administratívou vyriešia za Vás, pravdaže za príslušný poplatok.

Služby, ako – samotný projekt domu https://www.taloa.sk/sluzby/projekty-stavieb/projekt-asr-stavebna-cast/, projekt stavieb, projekt statiky, vykurovania, zdravotechniky, plynovodu, elektroinštalácii…..údržba, rekonštrukcia…. atď

Samotný projekt však musí zahŕňať :technickú správu, výkresy, pôdorys, rezy, pohľady, krov, výpisy materiálov, projekt požiarnej ochrany, rozpočet a mnoho ďalších detailov. Cena projektu ja samozrejme vždy iná, všetko záleží od detailov samotného domu, zložitosti stavby.

projekt domu

Je možné si vybrať z dostupných materiálov – ako sú nízkoenergetické a pasívne montované domy.

So stavebnou spoločnosťou sa dohodnete na „DIELE“.

V poslednom čase je možné vybrať si z niekoľkých variant panelov, materiálov, výplne, samy si zvolíte materiál i kvalít podľa vlastnej predstavy a rozpočtu.

Je možné vybrať si z dostupných materiálov – ako sú nízkoenergetické, či pasívne montované domy, drevo domy.

Pre akúkoľvek stavbu, realizáciu domu, ste sa rozhodli, určite sa Vám bude bývať tak, ako ste si to vysnívali.

Prajeme „teplo domova“ a šťastné roky v ňom.