Ak chcete v angličtine v past simple vytvoriť otázku, na ktorú bude odpovedané áno alebo nie (yes/no), začnite otázku pomocou Did, potom pridajte podmet (osobu alebo vec, ktorá vykonala danú činnosť), následne základnú formu slovesa a až potom doplňte zvyšok vety.

osobní vlak

Pomocné sloveso Podmet Sloveso v základnej forme Zvyšok vety
Did I / you / we / they walk to the store yesterday
he / she / it sleep late last Monday

  1. Did you ask Bob to go out with you? Pozvala si Boba von?
  2. Did the employees stay late again last night? Ostali včera zamestnanci v práci zase do neskorých hodín??
  3. Did Jane finish his homework yesterday? Dokončila včera Jane svoju domácu úlohu?Otázky začínajúce Wh- v Past Simple
Otázky začínajúce Wh- sú otázkami, ktoré vyžadujú vo svojich odpovediach viac informácií. Typickými slovami začínajúcimi wh- sú slová ako: what, where, when, why, who.
Pre vytvorenie otázky začínajúcej wh-, začnite so slovíčkom začínajúcim wh-, potom pridajte did (alebo didn’t pri zápornej otázke), potom pridajte podmet (osobu alebo vec, ktorá vykonala danú činnosť), následne základnú formu slovesa a až potom doplňte zvyšok vety.

Wh-slovo Pomocné sloveso Podmet Verb in base form Zvyšok vety
What did I / you / we / they
he / she / it
do yesterday
Why didn’t rescue the puppy

  1. When did you buy those shoes? Kedy si si kúpil tieto topánky?
  2. Why did the computer break down? Prečo sa pokazil počítač?
  3. How long did the train journey take? Ako dlho trvala cesta vlakom?
  4. Why didn’t you tell me about the accident? Prečo ste mi nepovedali o tej nehode?Tag Questions v Past Simple
Tag questions (alebo v slovenčine dovetky, koncovky ktoré sa dajú preložiť ako však?, že?) sú kratučké otázky na konci vety. Používajú sa iba na to, aby ste sa uistili, že osoba, s ktorou hovoríte, porozumela tomu, čo máte na mysli, alebo aby ste zdôraznili to, čo ste povedali.
Tvoria sa buď pomocou kladnej vety v past simple a následne pridaním didn’t, zámena (I, you, we, they, he, she, it) a otáznika.

mladá studentka

  1. John scored a goal, didn’t he? John dal gól, všakže?


Koncovka (tag) môže mať v prípade zápornej vety aj kladnú formu.

  1. Kate didn’t take out the rubbish bin, did she? Kate nevyniesla smetie, či áno?


Pravidlom je: Ak je veta pozitívna, koncovka je negatívna. Ak je veta negatívna, koncovka je pozitívna.

Existuje veľa spôsobov, ako využiť past simple. Ak budete dôsledne precvičovať angličtinu, bude to pre vás veľmi ľahké.