Životné minimum možno na prvý pohľad s oblasťou podnikania nesúvisí, keď sa však pozrieme na jeho všeobecnú definíciu, tak zistíme, že ide o finančnú čiastku, ktorá je potrebná na zaistenie domácnosti a osobných potrieb jej členov. Tým pádom sme sa dostali nepriamym spôsobom k tomu, že každá domácnosť a jej členovia potrebujú isté základné finančné a majetkové zabezpečenie, čo aj napriek minimálnym a nevyhnutným finančným prostriedkom vytvára, aj keď v menšej miere, istý dopyt po výrobkoch a službách zabezpečujúcich celkový chod každej domácnosti a naplnenie základných životných potrieb jej členov.
vyvažování rozpočtu
Životné minimum na rok 2017
Výška životného minima sa obvykle mení k 1. júlu každý rok. Momentálne je na úrovni 198,09 eur na jednu plnoletú fyzickú osobu a 138,19 eur na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu. Aktuálna suma životného minima na dieťa je 90,42 eur.
mince v prstech
Dá sa povedať, že životné minimum je minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, ktorá slúži na základné zabezpečenie životných potrieb. Pod touto hranicou sa osoba nachádza v stave hmotnej núdze.

Životné minimum 4-člennej rodiny
Keď si zoberieme štandardnú 4-člennú rodinu, tak jej celkové životné minimum obsahuje sumu 517,12 eur. Táto suma musí vystačiť na vykrytie životných potrieb tejto rodiny, z čoho vyplýva, že na základe tohto je celkovo znížený dopyt po výrobkoch a službách. Každá rodina musí v takejto situácii doslova počítať každé euro, aby dokázala po hmotnej stránke dôstojne prežiť. 
upadání do chudoby
Životné minimum a dopyt
Je zrejmé, že životné minimum obmedzuje dopyt na nevyhnutné a základné produkty. Ide predovšetkým o výdavky na bývanie, oblečenie, jedlo a pitie. Napriek tomu aj tento druh obmedzeného dopytu vytvára trh. Prvou a základnou podmienkou je však nízka cena daných produktov, ktoré si môže rodina so životným minimom dovoliť.